Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

161

Do 26.05.2024.

Poslednje uplate
Marija ManiĆ 600,00 din
Marina RistiĆ 1.000,00 din
Marija Veljković-milojković 1.000,00 din
Marina AdamoviĆ 6.000,00 din
Miodrag (zoran) SaviĆ 2.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 01.05.- 10.05.2024. 95,00 din
Musicorn, Niš - terapija 2.000,00 din
Centar za psihoterapiju, Niš - stimulativni tretman 6.000,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 31.03.- 10.04.2024. 95,00 din
Centar za psihoterapiju, Niš - stimulativni tretman 8.000,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs