Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

486

Do 13.07.2024.

Poslednje uplate
GredeljeviĆ Aleksandra 700,00 din
Aleksandra Vesić 800,00 din
Ivana Pavic Via PayPal - 10 EUR NEPROKNJIŽENO 0,00 din
Maja Savic 1.600,00 din
Dejan Hrib 1.500,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.10.- 20.10.2023. 35,00 din
Raffaelo Petrol d.o.o., Starčevo - kupovina goriva 10.817,70 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2023. godine 485,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine 595,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs