Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

141

Do 13.04.2024.

Poslednje uplate
Uplata operatera za 02/24 6.000,00 din
Tatjana AĆimoviĆ 2.000,00 din
Ljiljana BigoviĆ SepeniČki 2.000,00 din
Katarina Savic 4.000,00 din
Jp Poćta Srbije Rj Beogra 3.300,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Pozajmica za Jana Pavlović 300.000,00 din
Pozajmica za Marko Kovandžić 300.000,00 din
Banka Intesa provizija za 09/23 595,00 din
Pozajmica za Jana Marković 300.000,00 din
Pozajmica za Olivera Fehir 300.000,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs