Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

8212

Do 13.07.2024.

Poslednje uplate
Uplata operatera za 05/24 23.800,00 din
Jovana SvetozareviĆ 17.350,00 din
Posta Za Nikola Stevanovic 54.000,00 din
Uplata operatera za 04/24 53.400,00 din
JonČiĆ Lazar 7.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naplata naknada po osnovu plaćanja prema inostranstvu 2.450,00 din
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju DR Simo Milošević, Igalo, Crna Gora - rehabilitacija 437.038,00 din
Pozajmica za Lazara Lazarevića 200.000,00 din
Banka Intesa - naplata naknada po osnovu plaćanja prema inostranstvu 4.900,00 din
Bolnica MLP Saglik Hizmentleri A.S. Istanbul, Turska - EEG pregled i Berfin Turizm, Istanbul, Turska - smeštaj tokom boravka lečenja 209.095,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs