Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

810

Do 05.12.2023.

Poslednje uplate
Uplata operatera za 09/23 5.000,00 din
Jelena Dabic Simic via PayPal - 6 EUR NEPROKNJIŽENO 0,00 din
Uplata operatera za 08/23 9.600,00 din
Vesna Dosen via PayPal 180,00 din
Tea Smitran via PayPal 294,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu 2.450,00 din
Poliklinika Anova d.o.o., Zagreb, Hrvatska - terapija 129.690,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine 595,00 din
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu 2.450,00 din
Poliklinika Anova d.o.o., Zagreb, Hrvatska - terapija 188.800,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs