Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

1505

Do 26.05.2024.

Poslednje uplate
Uplata operatera za 03/24 5.000,00 din
Dragan SpasiĆ 500,00 din
Nikola PiŠČeviĆ 1.000,00 din
Uplata operatera za 02/24 6.600,00 din
Uplata operatera za 01/24 25.600,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naplata naknada po osnovu plaćanja prema inostranstvu 2.450,00 din
Poliklinika Analiza, Split, Hrvatska - analize 69.973,20 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge za januar i februar 2024 95,00 din
Pedijatrija DR. Bošković, Novi Beograd - pregled genetičara 16.000,00 din
Geneinfo, Niš - edukacija 10.000,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs