Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

5177

Do 16.06.2024.

Poslednje uplate
Uplata operatera za 04/24 31.400,00 din
Uplata operatera za 03/24 68.800,00 din
Ratko Vuković 3.000,00 din
Uplata operatera za 02/24 330.000,00 din
Ceran Maja 400,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 01.06.- 10.06.2024. 80,00 din
Zoran Đurić PR, Čačak - prevoz radi odlaska na fizikalne terapije za jedan mesec 66.400,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.05.- 20.05.2024. 60,00 din
Studio za zabavne i rekreativne delatnosti Baby Steps Family, Čačak - kineziterapije 31.500,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 01.05.- 10.05.2024. 80,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs