Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

3316

Do 13.04.2024.

Poslednje uplate
Milana MitiĆ 500,00 din
Milena MarjanoviĆ PetroviĆ 800,00 din
Uplata operatera za 02/24 35.800,00 din
Kecman Bojana 350,00 din
Katarina Vujic Marijane Gregoran 800,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 31.03.- 10.04.2024. 60,00 din
Pam - Promet d.o.o., Šid - trošak prevoza radi odlaska na pregled 5.000,80 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 12.03.- 20.03.2024. 80,00 din
AU Lipa, Adaševci - lekovi i medicisnki materijal 154.000,40 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 01.03.- 11.03.2024. 60,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs