Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

3479

Do 01.12.2022.

Poslednje uplate
Mozzart d.o.o. - Beograd 147.700,00 din
Humanost dece iz vrtića Loptica Jalovik 9.000,00 din
Jovana PavloviĆ 1.450,00 din
Igor Tumbasevic 2.000,00 din
Vojislav Stojanovic 6.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Refundacija troškova banke po osnovu plaćanja prema inostranstvu 2.450,00 din
Bolnica MLP Saglik Hizmentleri A.S. Istanbul, Turska - smeštaj u bolnici radi odlaska na matične ćelije 300.900,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.11.-10.11.2022. 60,00 din
Refundacija troškova banke po osnovu plaćanja prema inostranstvu 5.467,41 din
Delatnost putničkih agencija Aerokarte d.o.o., Novi Beograd - avio karte za odlazak na matićne ćelije u Tursku 90.626,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs