Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

5424

Do 13.04.2024.

Poslednje uplate
Marina AdamoviĆ 10.000,00 din
Marina AdamoviĆ 13.000,00 din
Uplata operatera za 02/24 51.000,00 din
Marina AdamoviĆ 20.000,00 din
Marina AdamoviĆ 10.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
S.A.B. - Trade d.o.o., Niš - trošak prevoza radi odlaska na kontrolni pregled 11.580,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 31.03.- 10.04.2024. 35,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.03.- 30.03.2024. 35,00 din
S.A.B. - Trade d.o.o., Niš - trošak prevoza radi odlaska na kontrolni pregled 11.220,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 12.03.- 20.03.2024. 70,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs