Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

2197

Do 16.06.2024.

Poslednje uplate
Uplata operatera za 04/24 6.400,00 din
Nikola MaksimoviĆ 1.700,00 din
Nina Knezevic 800,00 din
SaŠa MirkoviĆ 1.000,00 din
Nikola Vidojevic 400,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.05.- 31.05.2024. 80,00 din
AD za vazdušni saobraćaj Air Srbija, Novi Beograd - avio karte za odlazak na tretman matičnim ćelijama Istanbul, Turska 86.496,00 din
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu 2.450,00 din
Bolnica MLP Saglik Hizmentleri A.S. Istanbul, Turska - doplata za tretman matične ćelije 59.000,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.06.- 20.06.2023. 80,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs