Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

4845

Do 05.12.2023.

Poslednje uplate
Darko Stajcic 300,00 din
Ivan Marković 500,00 din
Ana MatiĆ 2.000,00 din
HildaŽuŽiĆ 400,00 din
Emina PaunoviĆ 2.600,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Jasmina Milanović ambulanta za rehabilitaciju, Beograd - rehabilitacija u patronaži 48.750,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.10.- 31.10.2023. 95,00 din
Spoint d.o.o., Čačak - kupovina goriva 10.000,00 din
Holiday Service, Užice - rehabilitacija 18.000,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.10.- 20.10.2023. 35,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs