Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

410

Do 04.10.2023.

Poslednje uplate
Marina AdamoviĆ 21.000,00 din
Marina AdamoviĆ 26.000,00 din
Marina AdamoviĆ 15.000,00 din
Marina AdamoviĆ 10.000,00 din
Marina AdamoviĆ 10.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2023. godine 485,00 din
Povraćaj pozajmice za Fonda Lazara i Marine 100.000,00 din
Donacija za Olivera Fehir 28.000,00 din
donacija za Milu Mitić 50.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine 485,00 din
Spisak svih isplata

Uplatite putem PayPal-a

EUR
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs